Log In to SKIF Yudansha Kai Members Area

To reset your account please email Forgot Password

SKIF Czech Republic - Shuseki Shihan Manabu Murakami

SKIF Czech Republic - Shuseki Shihan Manabu Murakami

Shuseki Shihan will be in Hradec Kralova for a Seminar with SKIF Czech Republic

Full Details Can be found here